Wybierz swoje miasto: także ogólnopolskie tylko lokalne

Sprzedawca

 • P&M Management Group
 • 02-470
 • http://www.pm-managementgroup.pl
 • Płużańska 15 Warszawa  
  zobacz dojazd»

P&M Management Group

Ocena sprzedawcy

Użytkownicy nie wyrazili jeszcze opini na temat ofert tego sprzedawcy.

deal.pl » Kursy, Szkolenia » Pozostałe

eKurs: Specjalista ds. ochrony środowiska

-70%

299 zł

89 zł
Oferta archiwalna

UWAGA! Poniższa oferta jest ofertą archiwalną i nie jest już aktywna.


Oferta straciła ważność dnia: 2018-05-23 i prezentujemy ją w celach poglądowych.
Jeżeli szukasz ofert o podobnej tematyce, to skorzystaj z opcji: i gdy tylko pojawi się podobna oferta, to powiadomimy Cię o tym.

Opis

 • Oferta
 • 89 zł zamiast 299 zł za kurs online: Specjalista ds. ochrony środowiska z zaświadczeniem MEN.
 • Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego PM Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.
 • Kurs adresowany jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. W czytelny i przejrzysty sposób skatalogowano zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, opisano ich oddziaływanie na środowisko naturalne i na zdrowie człowieka, a także przeanalizowano metody ograniczania emisji zanieczyszczeń. Określono także zagrożenia dla środowiska płynące z nieracjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, hałasu i wibracji oraz promieniowania, a także zdefiniowano metody ochrony środowiska. Uczestnik kursu uzyskuje informacje na temat ochrony przyrody oraz złóż kopalin. Kurs zawiera też zestawienie najważniejszych aktów prawnych (krajowych i umów międzynarodowych) regulujących emisję zanieczyszczeń oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Uczestnik kursu uzyskuje także informacje o najważniejszych metodach badawczych stosowanych w tej dziedzinie.
 • Kurs skierowany jest zarówno do osób, które dotychczas nie miały kontaktu z ochroną środowiska, jak osób pragnących uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę. Na koniec przewidziany jest egzamin wewnętrzny, który obejmuje sprawdzenie wiadomości zdobytych na kursie. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie.
 • Program kursu:
 • 1) Powietrze atmosferyczne – zanieczyszczenie i ochrona:
 • atmosfera – definicja, podział, rola poszczególnych warstw (np. ozonosfery),
 • substancje zanieczyszczające atmosferę – podział, charakterystyka najważniejszych zanieczyszczeń, źródło zanieczyszczeń, wpływ na atmosferę – skutki dla przyrody, w tym pojęcie smogu, kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego (definicja, powstawanie, konsekwencje dla środowiska),
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska (metody oczyszczania gazów odlotowych oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń).
 • 2) Wody w przyrodzie – zanieczyszczenie i ochrona:
 • woda w przyrodzie – obieg wody w przyrodzie, podział wód, zasoby poszczególnych rodzajów wód, klasy czystości wód,
 • zanieczyszczenia wód – wskaźniki zanieczyszczeń, rodzaje zanieczyszczeń, źródła zanieczyszczeń, skutki zanieczyszczenia wód dla środowiska,
 • ochrona wód.
 • 3) Gleby – zanieczyszczenie i ochrona:
 • gleba – definicja, procesy glebotwórcze,
 • degradacja i zanieczyszczenie gleb (czynniki, skutki),
 • ochrona gleby przed degradacją i zanieczyszczeniem.
 • 4) Zagrożenia dla środowiska cz. I – odpady przemysłowe i komunalne:
 • odpady – definicja, rodzaje, uciążliwość dla środowiska,
 • metody zmniejszania negatywnego wpływu odpadów na środowisko (gospodarka odpadami).
 • 5) Zagrożenia dla środowiska cz. II – hałas i wibracje:
 • hałas – definicja, rodzaje, źródła, wpływ hałasu na środowisko,
 • ochrona przed hałasem,
 • wibracje – definicja, źródła, skutki środowiskowe,
 • ochrona przed wibracjami.
 • 6) Zagrożenia dla środowiska cz. III – promieniowanie jonizujące i niejonizujące:
 • definicje obu rodzajów promieniowania, źródła, wpływ na środowisko,
 • ochrona przed promieniowaniem.
 • 7) Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka:
 • informacje dotyczące negatywnego wpływu zanieczyszczenia środowiska (powietrza atmosferycznego, wód, gleby, zagrożenia hałasem, wibracjami, promieniowaniem oraz nieracjonalną gospodarką odpadami) na zdrowie człowieka.
 • 8) Ochrona przyrody:
 • formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000 i chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa – definicje, znaczenie).
 • 9) Ochrona złóż kopalin:
 • racjonalna gospodarka zasobami kopalin – definicja, znaczenie,
 • pojęcie kopaliny towarzyszącej,
 • złoża wielokopalinowe – definicja,
 • ochrona złóż kopalin na przykładzie polskich złóż.
 • 10) Monitoring środowiska:
 • definicja, zasady prowadzenia monitoringu środowiska,
 • instytucje odpowiedzialne za monitorowanie stanu środowiska naturalnego.
 • 11) Przepisy prawne związane z ochroną środowiska:
 • wykaz najważniejszych obowiązujących polskich przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska,
 • obowiązujące umowy międzynarodowe (np. Protokół z Kioto),
 • najważniejsze dyrektywy UE.
 • 12) Metodyka badań w ochronie środowiska:
 • zestawienia najważniejszych metod badawczych stosowanych w ochronie środowiska wraz z krótkim objaśnieniem.
 • Sposób i forma ukończenia kursu:
 • Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.
 • Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Dodatkowe informacje:
 • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom w kilku seriach zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

Opinie użytkowników


nie tak


W chwili obecnej nie opublikowano jeszcze żadnej opini - bądź pierwsza/pierwszy!

Lokalizacja

Zakupy grupowe - FirmyNet Zakupy grupowe - Groupon Zakupy grupowe - Infobuzer Zakupy grupowe - KillerDeal Zakupy grupowe - KlubZnizek Zakupy grupowe - KupTravel Zakupy grupowe - Okazik Zakupy grupowe - TravelDay Zakupy grupowe - Triverna

 

  Przeczytałem/am oraz akceptuję regulamin oraz politykę prywatności

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach reklamowych [pełna treść klauzuli]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych [pełna treść klauzuli]

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych [pełna treść klauzuli]